Plan postępowań na 2021 rok


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Bursy Szkolnej w Sandomierzu na 2021 rok

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.Lp. Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Dostawy Usługi Przewidywany tryb/procedura Orientacyjna wartość zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Zakup żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej X Przetarg nieograniczony 260 000,00 IV kwartał
Pobierz dokument


Plan postępowań na 2020 rok


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Bursy Szkolnej w Sandomierzu na 2020 rok

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.Lp. Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Dostawy Usługi Przewidywany tryb/procedura Orientacyjna wartość zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Zakup żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej X Przetarg nieograniczony 230 000,00 IV kwartał
Pobierz dokument